Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

Bild3.jpg

Wartość inwestycji:
324 mln PLN,

Kamienie milowe:
Rozpoczęcie projektu: 03/2017
Zakończenie / odbiór projektu: 05/2020


Opis:
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy SPSK Nr 1 w Lublinie na terenie zlokalizowanym przy ul. St. Staszica 11 i ul. S. Staszica 16 w Lublinie

Zakres usług:
Opracowanie projektowe wraz z nadzorem autorskim