VAMED – globalny dostawca rozwiązań dla sektora opieki zdrowotnej

Od 40 lat VAMED jest dostawcą globalnych rozwiązań dla szpitali i placówek sektora opieki zdrowotnej.
Oferujemy rozwiązania kompleksowe, począwszy od opracowanie projektu, planowanie inżynierii finansowej i zarządzaniabudową „pod klucz”, aż po szeroki wachlarz usług wchodzących w kompleksowe zarządzanie obiektami (facility management).
Tam, gdzie środki publiczne nie wystarczają na pokrycie wysokich potrzeb inwestycyjnych, oferujemy swoje partnerstwo w projektach opartych na formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Dzięki współpracy z VAMED w charakterze partneraprywatnego, administracja publiczna może realizować swoje cele nawet wtedy, gdy nie dysponuje niezbędnymi środkami inwestycyjnymi. Jako partner prywatny posiadamy możliwość ogólnej optymalizacji kosztów cyklu życia projektów. W ten sposób już na etapie planowania i budowy jesteśmy w stanie zminimalizować obciążenie finansowe wynikające z eksploatacji obiektu.

 

Wieloletnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszych ekspertów wykorzystywana jest m.in. przy zakupie technologii medycznych, urządzeń elektrycznych, mechanicznych oraz medycznych.

Korzyści:
• innowacyjne i wydajne pod względem kosztów usługi inżynieryjne
• efektywne zarządzanie procesem inwestycyjnym
• skuteczne Partnerstwo Publiczno-Prywatne
• uznane kompetencje w zakresie planowania i budowy obiektów służby zdrowia
• specjalistyczna wiedza w kompleksowych usługach dla szpitali

VAMED Polska

VAMED Polska Sp. z o.o.  

Adres siedziby Spółki:
ul. Pryzmaty 4A
02-226 Warszawa

+48 22 3101 380