Unternehmen-Geschichte.jpg

HISTORIA

HISTORIA VAMED

 • 1982 – Zarządzanie projektem Szpitala Ogólnego w Wiedniu
 • 1984 – Rozpoczęcie projektów na Bliskim Wschodzie
 • 1985 – Rozpoczęcie projektów Afryce
 • 1986 – rozpoczęcie zarządzania projektami
 • 1987 – rozpoczęcie projektów w Azji
 • 1991 – rozpoczęcie zarządzania szpitalami
 • 1993 – początek opracowywania projektów
 • 1998 - Zakończenie pierwszego projektu obejmującego etapy od opracowania (pomysłu) do zarządzania operacyjnego
 • 2006 - Zakończenie 5 modeli Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 2012 – założenie spółki VAMED Polska sp. z o.o.
 • 2015 – pierwsza realizacja w Polsce: Częściowe projektowanie, budowa oraz wyposażenie me-dyczne Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego UJCM Kraków Prokocim
 • 2017 - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy SPSK Nr 1 w Lubli-nie SPZOZ na terenie zlokalizowanym przy ul. St. Staszica 11 i ul. St. Staszica 16 w Lublinie
 • 2017 - Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii (SOO) przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. wraz z wyposażeniem i częściowym przeprojektowaniem
 • 2018/2019 – Budowa ośrodka radioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w formule Zaprojektuj-Wybuduj-Wyposaż
 • Do 2019 – w całej grupie VAMED AG: 900 projektów i ponad 25 modeli PPP na całym świecie