VAMED Betriebsführung 2.jpg

Zarządzanie

Obsługa całego cyklu życiowego placówki medycznej

VAMED Polska posiada unikalny know-how potrzebny do zarządzania placówką opieki w całym jej cyklu życia, od wstępnego pomysłu na projekt do całkowitego zarządzania operacyjnego z wykorzystaniem własnych zasobów.

Dodatkowo VAMED Polska oferuje indywidualnie dopasowane usługi zarządzania – outsourcing części obszarów działalności, modele partnerskie, aż po całościowe prowadzenie działalności placówki medycznej.

Kompetencji tych VAMED dowodzi codziennie prowadząc także własne podmioty lecznicze.