VAMED Betriebsführung 2.jpg

Zarządzanie

Obsługa całego cyklu życia placówki medycznej

VAMED posiada unikalny know-how potrzebny do zarządzania placówką opieki w całym jej cyklu życia, od wstępnego pomysłu na projekt do całkowitego zarządzania operacyjnego z wykorzystaniem własnych zasobów.

Ponad 69% naszych rocznych przychodów w wysokości ok. 9 mld. zł czerpiemy z zarzadzania szpitalami. Synergia pomiędzy zarządzaniem szpitalem oraz ciągłą aktualizacji naszej wiedzy dotyczącej tego, jak szpital powinien wyglądać, prowadzi VAMED do modelów cyklu życia, wynikiem których jest optymalne leczenie pacjentów, najnowocześniejsze warunki pracy dla personelu oraz osiągnięcia optymalnych CAPEX i OPEX.

Dodatkowo VAMED oferuje indywidualnie dopasowane usługi zarządzania – outsourcing części obszarów działalności, modele partnerskie, aż po całościowe prowadzenie działalności placówki medycznej.

Kompetencji tych VAMED dowodzi codziennie prowadząc także własne podmioty lecznicze.