VAMED Projektentwicklung.jpg

Przygotowanie Projektów

Tworzenie indywidualnych projektów

VAMED towarzyszy każdemu etapowi realizacji
i funkcjonowania projektu - planowanie, finansowanie, budowa, wyposażenie i zarządzanie. Planując i finansując, pomagamy przekształcić idee naszych Klientów w rzeczywistość. Zaczynając od pomysłu, analizy lokalizacji i koncepcji projektu, poprzez inżynierię finansową, aż do budowy
i wyposażenia w sprzęt medyczny placówki leczniczej.

Chcemy, by szpital aktywnie wspierał proces leczenia i rekonwalescencji pacjenta. W naszej wiedeńskiej centrali pracuje interdyscyplinarny zespół architektów, technologów medycznych, lekarzy i inżynierów, który korzystając z technologii BIM, koncypuje i projektuje szpital w naszym mniemaniu idealny. Dlatego stosując procesy innowacyjne i korzystając z naszego know-how jesteśmy w stanie zapewnić zamawiającemu rozwiązania odpowiadające najnowszej wiedzy technicznej i medycznej. Najchętniej oparlibyśmy się na danych zamawiającego o rodzaju i ilości planowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych, o liczbie pacjentów, których projektowany szpital ma docelowo obsłużyć, o liczbie personelu w poszczególnych kategoriach, w tym studentów, stażystów i doktorantów. Taka wiedza oraz dane z naszej pozwala nam zaproponować zamawiającemu szpital, którym sami chętnie zarządzalibyśmy, tj. szpital, który sprawnie leczy i na siebie zarabia.
Oferujemy również pojedyncze moduły naszych usług.