VAMED Planung | shutterstock

Projektowanie

Planowanie, na którym można polegać

Niezależnie od tego, czy są to szpitale kliniczne, ogólne, centra opieki zdrowotnej, czy też instytucje opiekuńcze, realizacja obiektów specjalistycznych wymaga zastosowania profesjonalnego know-how. Nowe technologie i presja czasu w dziedzinie opieki zdrowotnej stawiają szczególne wyzwania. Nasz kompetentny zespół, dzięki swojemu doświadczeniu, potrafi sprostać takim wyzwaniom. 

VAMED planując jednostkę szpitalną zawsze wychodzi od potrzeb pacjenta i białego personelu. Dla tych potrzeb dobierane są programy diagnostyczno-terapeutyczne, układany jest program funkcjonalny i logistyczny przyszłego szpitala, dobierana jest optymalna aparatura medyczna. Nasze doświadczenie wyniesione z realizacji wyżej wspomnianych ponad tysiąca szpitali archiwizujemy w potężnej bazie danych służącej nam do planowania nowych najefektywniejszych szpitali, stosując procesy innowacyjne. Projektując szpital chcemy, by był on jak najbardziej funkcjonalny, skracał ścieżki komunikacyjne białego personelu, pacjentów i odwiedzających, wymagał jak najmniejszych nakładów na energię elektryczną, grzewczą, chłodniczą i wentylację, wodę, ścieki i inne media, sprzątanie oraz dezynfekcję – optymalizujemy szpital pod kątem zasadnego ograniczenia kosztów jego działalności w całym okresie jego życia.