VAMED Weltkugel.jpg

MODEL DZIAŁANIA

Nasza misja

Berufsgruppe: Medizin | credit shutterstock

Przejmujemy odpowiedzialność za zdrowie Zdrowie ludzi stanowi naszą siłę napędową, która określa nasze wizje i projekty w tworzeniu i eksploatacji placówek medycznych. Stanowimy wsparcie dla naszych partnerów Z całkowitym zaangażowaniem i pełnymi siłami osiągamy z naszymi partnerami wspólne cele w sposób kompleksowy i trwały: ponieważ ich sukces jest także naszym sukcesem. Podnosimy wartość przedsiębiorstwa i zapewniamy niezależność Podnoszenie wartości i zrównoważony wzrost są podstawą filozofii naszej firmy – dzięki naszemu międzynarodowemu i ukierunkowanemu całkowicie na zdrowie portfolio firmy tworzymy niezbędny fundament, który zapewnia nam sukces w naszym rozwoju wraz z efektywnym systemem zarządzania.

Polegamy na naszych pracownikach Nasi pracownicy są naszą przyszłością i źródłem naszego sukcesu: ich wszechstronność i różnorodność kształtują naszą kulturę korporacyjną i wzboagacają ją dzięki otwartemu dialogowi, różnym kulturom i wzajemnemu szacunkowi. Działamy i komunikujemy się rzetelnie, z szacunkiem i uczciwie Nasze wartości, strategie i cele są odczuwalne poprzez intensywną i bezpośrednią komunikację – to, co czynimy i jak to czynimy jest interesujące, autentyczne i unikalne dla naszych pracowników i partnerów. Pełna szacunku i otwarta komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna zapewnia uznanie dlapracy naszych pracowników. Odpowiada to kulturze naszej firmy, zgodnie z którą opowiadamy się za przestrzeganiem standardów etycznych (zasad compliance) w stosunku do pracowników ,klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych.

Nasze Zasady

Nasze mocne strony to realizacja projektów i urzeczywistnianie wizji i pomysłów naszych klientów i partnerów. Dzięki myśleniu ukierunkowanym na rezultaty dostrzegamy szanse i możliwości także w problemach – nowe wyzwania napędzają nas do planowania i wdrażania indywidualnie dopasowanych rozwiązań wspólnie z naszymi partnerami.

Nasze wszechstronne sieci, umiejętność zintegrowanego, wspólnego myślenia oraz tworzenie odpowiednich grup kompetencji stanowią centralny sposób myślenia i pracy w obrębie służby zdrowia. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i naszemu know how ofertujemy zoptymalizowaną, efektywną realizację zleceń bez ograniczania poczucia tożsamości naszych partnerów. Dążymy do współpracy opartych o partnerstwo jak np. „public private partnerships“.

Kluczowym celem korporacyjnym VAMED jest rozszerzenie i zabezpieczenie podstaw ekonomicznych, w celu dalszego wzmocnienia naszych zasobów osobowych, technicznych i kreatywnych. W ten sposób osiągamy owocną ekspansję oraz dużą akceptację grupy VAMED i jej poszczególnych przedsiębiorstw wraz z ich klientami i partnerów na całym świecie.

Gwarancje dotrzymania terminów, kosztów i jakości stanowią ważne przesłanki, które oferujemy z przekonaniem i realizujemy z zaangażowaniem. Nasi partnerzy zyskują na naszych kompentencjach w obszarze międzynarodowej inżynierii finansowej.

Dzieki takiemu holistycznemu, zrównoważonemu podejściu jesteśmy w stanie wykonać wszystkie konieczne usługi w zakresie planowania, projektowania, budowy i zarządzania ekonomicznego placówkami zdrowia. Tym samym ponosimy wobec naszych partnerów niepodzielną odpowiedzialność i mówimy razem jednym głosem.