VAMED Weltkugel.jpg

MODEL DZIAŁANIA

Nasza misja

Berufsgruppe: Medizin | credit shutterstock

Zdrowie ludzi stanowi naszą siłę napędową, która określa nasze wizje i priorytety przy tworzeniu projektów i eksploatacji placówek medycznych. Stanowimy wsparcie dla naszych partnerów. Z pełnym zaangażowaniem i siłami osiągamy z naszymi kooperantami wspólne cele w sposób kompleksowy i trwały: ich sukces jest także naszym sukcesem. Podnosimy wartość przedsiębiorstwa i zapewniamy niezależność.

Polegamy na naszych pracownikach.
Nasi pracownicy są przyszłością i źródłem naszego sukcesu. Ich wszechstronność i różnorodność kształtują naszą kulturę korporacyjną i wzbogacają ją dzięki otwartemu dialogowi, różnym kulturom i wzajemnemu szacunkowi. Działamy i komunikujemy się rzetelnie, z szacunkiem i uczciwie.

Nasze wartości, strategie i cele mają odzwierciedlenie w bezpośredniej komunikacji – to, co i jak czynimy jest interesujące, autentyczne i unikalne dla naszych pracowników i partnerów. Pełna szacunku i otwarta komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna zapewnia uznanie dla pracy naszych pracowników. Odpowiada to kulturze naszej firmy, zgodnie z którą opowiadamy się za przestrzeganiem standardów etycznych (zasad compliance) w stosunku do pracowników, klientów, dostawców i wszystkich partnerów biznesowych.

 

 

Nasze Zasady

Nasze mocne strony to realizacja projektów i urzeczywistnianie dostawców i wszystkich partnerów biznesowych. Dzięki myśleniu ukierunkowanemu na rezultaty dostrzegamy szanse i możliwości także w problemach – nowe wyzwania napędzają nas do planowania i wdrażania indywidualnie dopasowanych rozwiązań wspólnie z naszymi klientami.

Nasza wszechstronna umiejętność zintegrowanego myślenia oraz tworzenie  odpowiednich grup kompetencji stanowią centralny sposób myślenia i pracy w obrębie służby zdrowia. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i unikalnemu know how oferujemy zoptymalizowaną, efektywną realizację zleceń bez ograniczania poczucia tożsamości naszych partnerów. Dążymy do współpracy opartych na zasadach partnerstwa m.in Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP - public private partnerships) I Partnerstwo Innowacyjne.

Kluczowym celem korporacyjnym VAMED jest rozszerzenie i zabezpieczenie podstaw ekonomicznych firmy. Dalsze wzmacnianie naszych zasobów osobowych, technicznych i kreatywnych. W ten sposób osiągamy satysfakcjonującą współpracę zarówno wewnątrz grupy VAMED, jak i z partnerami na całym świecie.

Gwarancja dotrzymania terminów, optymalizacja kosztów i wysoka jakość stanowią dodatkowe korzyści , które oferujemy z przekonaniem i realizujemy z zaangażowaniem. Nasi klienci zyskują na naszych kompetencjach w obszarze międzynarodowej inżynierii finansowej.

Dzięki kompleksowemu i zrównoważonemu podejściu do współpracy jesteśmy w stanie zaoferować wszystkie konieczne usługi w zakresie planowania, projektowania, finansowania, budowy, wyposażenia i zarządzania technicznego placówkami służby ochrony zdrowia. Tym samym ponosimy wobec naszych klientów całkowitą odpowiedzialność.