POLITYKA PRYWATNOSCI I DANE IDENTYFIKACYJNE

Copyright© 2008-2018 by VAMED Aktiengesellschaft. Zawartość tej strony chroniona jest prawami autorskimi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie wszelkich treści i zdjęć – także w postaci wyciągu – jest zabronione bez pisemnej wyraźnej zgody VAMED.

Dane identyfikacyjne

VAMED Polska Sp. z o.o.  

Adres siedziby Spółki: ul. Pryzmaty 4A

02-226 Warszawa

Siedziba: Warszawa,

KRS: 0000425101

VAT/NIP: PL527-268-03-07

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425101, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy – 5.000 zł
Konta bankowe:

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL 06 1240 1053 1111 0010 6420 5013 – konto PLN

IBAN: PL 90 1240 6292 1978 0010 8322 4857 – konto EUR

By kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation